Edukacyjna Pracownia Przyrodnicza

Edukacja Pracownia Przyrodniczym

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Cmentarze w Szczecinie

Cmentarze w Szczecinie

Monitoring

cmentarze

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Obsługa techniczna
ALFA TV

Ekoporty

UWAGA! Informujemy, że na terenie naszego miasta od sierpnia działa 6. Ekoport - przy ulicy Górnej 3b w dzielnicy Bukowo. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00, a w soboty w godzinach 9:00-13:00.

W budynku na odpady niebezpiecznie można zostawić akumulatory, baterie, oleje przepracowane, opakowania po środkach chemii spożywczej i gospodarczej itp. W budynku na sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowane są między innymi takie odpady jak: sprzęt AGD, RTV, świetlówki i elektroniczne.

Przyjmujemy także odpady zielone.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Ekoportów. Pozostałe znajdują się przy ul. Dworskiej (plac Słowińców), przy ul. Gdańskiej, przy ul. Helskiej (róg ul. Goleniowskiej), przy ul. Firlika 31 i przy ul. Kołbackiej (róg ul. Przyszłości).

 

  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystania z EKOPORTU gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W EKOPORCIE przyjmowane są  nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wyłącznie  od mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt  działa  w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały Rady Miasta regulujące sprawy gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na terenie EKOPORTU zabrania się:

             1.       przyjmowania odpadów:

- innych niż odpady powstające w gospodarstwie domowym,
- których nie można jednoznacznie zidentyfikować w chwili przyjęcia co do ich składu lub charakteru,
- zawilgoconych, w stanie rozkładu, zmieszanych z frakcją  mineralną zanieczyszczonych smarami lub olejami, skażonych wydzielinami i wydalinami stwarzającymi zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne lub znajdujących się w stanie uniemożliwiającym ich czasowe magazynowanie na terenie EKOPORTU,
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- pochodzących z budowy, remontu i demontażu elementów infrastruktury technicznej nieruchomości (gruz, usunięte tapety, płyty gipsowe, wata szklana i inne okleiny, ceramika łazienkowa etc.) - kwalifikowanych jako odpady z grupy 17,
- innych nie wchodzących w zakres świadczonych usług w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.       pozostawiania odpadówpod bramą, na obszarach  przyległych do EKOPORU, a także na terenie EKOPORTU w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  Osobami uprawnionymi do przyjmowania, selekcjonowania, ważenia i magazynowania odpadów są wyłącznie pracownicy ZUK.

3.       przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, magazynach i wiatach do magazynowania odpadów, w tym przeznaczonych dla odpadów niebezpiecznych osobom  nie zatrudnionym w ZUK, z wyjątkiem  osób  przebywających  na terenie EKOPORTU za zgodą użytkownika na podstawie stosownych porozumień bądź umów,

4.       przebierania, sortowania, wybierania zmagazynowanych odpadów,  

5.       pozostawiania  samochodówpo wjeździe na teren EKOPORTU  z  pracującym  silnikiem bez nadzoru.  Nakazuje się osobom zmotoryzowanym korzystającym z usług EKOPORTU do parkowania w wyznaczonych miejscach parkingowych.

6.       korzystaniaze sprzętu  mechanicznego w celu demontażu odpadów,

7.       paleniatytoniu,

8.       spalania odpadów oraz używania otwartego ognia. Zakaz palenia ognisk dotyczy również terenów bezpośrednio przyległych do EKOPORTU. W przypadku powstania pożaru  należy natychmiast wezwać straż pożarną.

 

                                              WAŻNE TELEFONY ALARMOWE:

STRAŻ POŻARNA       998

POLICJA         997

STRAZ MIEJSKA  986, 196-56

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Ogólny numer alarmowy   112,

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia