Edukacyjna Pracownia Przyrodnicza

Edukacja Pracownia Przyrodniczym

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Cmentarze w Szczecinie

Cmentarze w Szczecinie

Monitoring

cmentarze

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szczecin bez azbestu

azbest

Szczecin pozbywa się azbestu. W 2015 roku ze Szczecina zniknęło kolejnych 2800 metrów kwadratowych rakotwórczego materiału, co przekłada się na blisko 200 ton. Zakład Usług Komunalnych przyjmuje kolejne wnioski mieszkańców i firm dotyczące konieczności jego bezpłatnego unieszkodliwiania.

W 2015 rozpatrzono 67 wniosków dotyczące konieczności demontażu azbestu. Dotyczyły one m.in. 34 ogródków działkowych, 2 wnioski zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe, 25 przez osoby fizyczne, 1 przez przedsiębiorcę. Były też wnioski złożone przez TBS, oraz budynki użyteczności publicznej. Blisko 115 ton azbestu zostało zabrane przez wyspecjalizowaną firmę po demontażu przez zgłaszającego, 80 ton bezpłatnie zdemontowała ta sama firma.

Program „Szczecin bez azbestu” trwa od 2005 roku. Do tej pory udało się zneutralizować blisko 2400 ton rakotwórczego materiału z około 29 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Zabrany został między innymi z budynków i konstrukcji wszystkich szczecińskich przedszkoli. Program realizowany będzie do 2032 roku, jest adresowany do osób fizycznych i prawnych.

Obecność tego materiału i prośbę o jego bezpłatny demontaż, transport oraz utylizację można zgłaszać bezpośrednio w Zakładzie Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami kontaktując się z panią Krystyną Dyczkowską pod numerem telefonu 91 48 57 164. Na miejscu urzędnicy pomagają również w wypełnieniu odpowiednich druków. Formularze zgłoszeniowe do udziału można również pobrać na stronie www.um.szczecin.pl/azbest. Na tej stronie znajdują się również wszystkie inne informacje oraz strona formalna tego programu. Finansowany jest on ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

O PROGRAMIE:

"Szczecin bez azbestu" - pod takim hasłem wdrażany jest w Szczecinie program usuwania wyrobów azbestowych z zabudowań miejskich. Szczeciński program, zainicjowany w 2001 r., jest jednym z najbardziej zaawansowanych w kraju. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie długofalowego planu usuwania azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina poprzez kompleksową pomoc w demontażu, transporcie i usuwaniu odpadów azbestowych. Inicjatywa dotyczy nie tylko azbestu znajdującego się w pokryciach dachowych (eternitu), ale też znajdującego się w innych materiałach, np. okładzinach izolacyjnych, ociepleniowych i zabezpieczeniach przeciwogniowych.

24 września 2001 r. podjęta została uchwała Rady Miasta Szczecina w sprawie Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina. - Uchwałę tę podjęto na 8 miesięcy przed wejściem w życie ogólnopolskiego "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terytorium Polski.

Realizowany w Szczecinie program "Szczecin bez azbestu" jest jednym z najdalej zaawansowanych lokalnych programów dotyczących usuwania azbestu w Polsce. Twórcom programu zależy na właściwej informacji dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania wyrobów azbestowych, dlatego wszystkim zainteresowanym polecamy stronę internetową poświęconą tej tematyce: www.szczecin.pl/azbest/.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia